Psykolog Camilla Aicha Malika Hasnaoui
Velkommen

VelkommenMENNESKER GØR DET RIGTIGE, HVIS DE KAN!

Ovenst�ende udtalelse er inspireret af min supervisor Dr. Ross Greene. Ross Greene har udviklet metoden Collaborative Problem Solving CPS, p� dansk kendt som Samarbejdsbaseret Probleml�sning, og han er forfatter til b�gerne "Det eksplosive barn" og "Fortabt i skolen". Samarbejdsbaseret Probleml�sning g�r ud p�, at man i f�llesskab med klienten, der oplever, at det er en udfordring at honorere omgivelsernes krav, fors�ger at finde mere hensigtsm�ssige m�de at reagere og handle p�. Dette sker, ved at man identificerer de m�nstre og strategier, som er i spil i hverdagen, og derved hj�lper klienten til at finde mere hensigtsm�ssige strategier, og hj�lper klienten med at tr�ne nye m�der at im�dekomme omgivelsernes krav og udfordringer. 


I min praksis arbejder jeg med:

  • Individuelle klienter - b�de b�rn, unge og voksne
  • Mennesker med funktionsneds�ttelser og sociale udfordringer - jeg har en stor viden om ADHD og autismespektrumsforstyrrelser, og er aktiv medlem i ADHD foreningen
  • Brede psykologiske unders�gelser, der indeholder kognitiv, neuropsykologisk/eksekutiv og projektiv/personlighedspsykologisk testning
  • Mennesker med kroniske smertetilstande og kronisk sygdom -  jeg underviser p� Holb�ks SundhedsCenter i smerteh�ndtering, og sygdomsmestring
  • Familier med familiemedlemmer der er kronisk funktionsnedsat -  det kan v�re familier med et barn der har ADHD eller autisme, eller en familie med en mor eller far der har en kronisk smerteproblematik
  • Supervision af p�dagogisk personale samt undervisningspersonale
  • For�ldrekompetenceunders�gelser
  • Kurser og undervisning

Jeg er bosat p� Vestsj�lland, men jeg arbejder ogs� fra K�benhavn en gang om ugen, og jeg d�kker hele Sj�lland, Jylland og Fyn som konsulent.

Jeg er fast psykologisk konsulent i Holb�k Kommune p� KompetenceCenteret, som er en del af jobcenteret for de 18 til 30-�rige, og p� Jobservice som er Holb�k Kommunes center for jobafpr�vning. Her udf�rer jeg psykologiske unders�gelser og vurderinger, underviser borgere i �get mestring samt underviser og superviserer fagpersonale. Desuden underviser jeg p� Holb�ks SundhedsCenter i smerteh�ndtering, og sygdomsmestring.

Jeg superviserer personalet p� Svallerup Specialskole, og Specialcenteret Sigrid Undset, og jeg superviserer fast plejefamilier.

Derudover underviser jeg som ekstern konsulent p� en psykoterapeutisk uddannelse i Oplevelsesorienteret Psykoterapi i et modul omhandlende "Psykopatologi og psykoterapi - metodologi og forskning".

Jeg er i k�benhavn hver tirsdag i et klinikf�llesskab p� Kastanie Alle 18 i Vanl�se, og der g�r offentlige transportmidler t�t til d�ren (Vanl�se st. - Flintholm st.). Der er desuden mulighed for 2 timers gratis parkering.

Min praksis i Kalundborg ligger p� Fjordbakken 4, 4400 Kalundborg. Der g�r bus 201 lige til vejen og der er parkeringsplads lige ved d�ren.

Undermenu